ยอดรวม: เงินลงทุน: 365,210 ดอลลาร์ / นักลงทุน: 537 / จ่าย: 893,227 ดอลลาร์

ปัจจุบัน: เงินลงทุน: 241,074 ดอลลาร์ / นักลงทุน: 473 / จ่าย: 602,685 ดอลลาร์

ตรงออกจาก DarkWeb

เราจัดหา GANJA นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 540% ROI รายปีหรือ 1,5% ทุกวัน

การจ่ายเงินครั้งต่อไป:

animated-hemp-marijuana-gif-9.gif


เว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกและพันธมิตรของการลงทุน GANJADIME เท่านั้น

ขอการเข้าถึงเว็บไซต์แบบเต็ม >>

46801254-marijuana-background-cannabis-c
contact ganjadime.png